Föreläsare

Sara Söderstam

Sara är civilingenjör lantmäteri, mark- och fastighetsteknik vid KTH.

Sara är delägare i projektledningsföretaget Projectpartner och har gedigen erfarenhet av att leda och samordna plan- och avtalsfrågor i samhällsbyggnadsprojekt. I sitt nuvarande uppdrag är Sara ansvarig för Planer & Avtal i Region Stockholms program Tvärbanan, Kistagrenen.

Kristina Thimberg

Kristina har en civilingenjörsexamen från KTH med fastighetsrättslig inriktning. 

Kristina är delägare i konsultföretaget Vesterlins och  håller återkommande kurser inom fastighetsrätten. Hon har en lång och gedigen erfarenhet från större exploaterings- och infrastrukturprojekt som kommer väl till användning under utbildningar.


Joacim Öhman

Joacim är byggnadsingenjör vid KTH med kandidatexamen i företagsekonomi samt certifierad projektledare enligt IPMA.

Joacim är delägare i projektledningsföretaget Projectpartner och har gedigen erfarenhet av att leda komplexa samhällsbyggnadsprojekt från uppdrag som program- och projektledare. I sitt nuvarande uppdrag är Joacim projektstrateg i Jernhusens projekt Centralstaden och han är även engagerad kursledare i flera projektledningskurser.

Olof Graner

Olof har en civilingenjörsexamen med inriktning mot lantmäteri från KTH.

Olof är delägare i konsultföretaget Vesterlins och är en flitigt anlitad föreläsare. Han har en lång erfarenhet av större samhällsbyggnadsprojekt i allmänhet och tätortsfrågor, såsom 3D-fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar, i synnerhet. Detaljplaner och planläggning är en annan favoritgren. Tillsammans sitter vi på kunskap och gedigen erfarenhet både från projektledningssidan och fastighetsrätten. Vi vet att en djup förståelse för helheten är en god förutsättning för att samtliga projektmedarbetare ska bidra till projektets måluppfyllelse på bästa sätt.